เรื่องเด่นล่าสุด

ผักกาดองแม่โอ๋

✅ส่วนผสม
-ผักกาดเขียว 1.5 ก.ก.
✅ส่วนผสมน้ำเกลือ
-น้ำเปล่า 2 ลิตร
-เกลือ 200 กรัม
✅ส่วนผสมน้ำดองผัก
-น้ำซาวข้าว 2.5 ลิตร
-น้ำตาลทรายแดง 200กรัม
-เกลือ 100 กรัม

วิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่ได้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตลาดวิชาทำมาหากิน