เรื่องเด่นล่าสุด

ไข่เค็มพอกดินสอพอง กศน.อำเภอเมืองแพร่


ไข่เค็มพอกดินสอพอง กศน.อำเภอเมืองแพร่ การสอนการทำไข่เค็มพอกดินสอพองแบบง่ายๆ โดยคณะครู กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่เพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่อง ด้านวิชาชีพ ใช้ในการถนอมอาหาร 
วิทยากร นางกฤติกา เชื้อทอง

 สถานที่ บ้านครูปัญญา สุคันธมาลา

 หน่วยงาน กศน.อำเภอเมืองแพร่

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่ได้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตลาดวิชาทำมาหากิน