เรื่องเด่นล่าสุด

Timeline ของการดำเนินการ

8 กรกฎาคม 2562
ฐานข้อมูลแนะนำอาชีพทำกินแห่งนี้ เกิดจากการที่ได้รับการติดต่อประสานงานจาก นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.แพร่ ว่าท่าน ดร.อาทร จันทรวิมล อดีตอธิบดี กศน.(2545) มีความประสงค์จะดำเนินการรวมรวมแหล่งอาชีพด้านต่างๆ นำเสนอในลักษณะคลิปวิดีทัศน์ เพื่อนำเสนอต่อประชาชน ผ่านสมาร์ทโฟน

11 กรกฎาคม 2562
ออกแบบ โลโก้

13 กรกฎาคม 2562
ทำการออกแบบการแสดงเนื้อหาบนเว็บ โดยใช้ Blogger ซึ่งเป็น Application หนึ่งของ Google โดยเลือก แม่แบบที่สามารถจำลองภาพตัวอย่างเมื่อนำวิดีทัศน์มาวางบนระบบ

14 กรกฎาคม 2562
สร้าง app ครอบ Blogger เพื่อนำเข้าสู่ Play Store

15 กรกฎาคม 2562
ได้รับการอนุมัติจาก Google ให้สามารถใช้งานผ่าน Play Store ได้
ประสานแจ้งข่าวความคืบหน้า ให้ ผอ.บุญส่ง คูวรากุล
ประสานแจ้ง ผอ.ปัญณพงศ์ ท้าวอาจ เพื่อ เตรียมการ

19 กรกฎาคม 2562
ดำเนินการปรับแต่ง Blogger ให้เหมาะสมกับการนำเสนอเนื้อหา
วาง plugin เพื่อแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

23 กรกฎาคม 2562
ผอ.ปัญณพงศ์ ท้าวอาจ แจ้งกำหนดวัน ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบ ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยคณะครู กศน. อำเภอเมืองแพร่ (32 คน) เป็นผู้ดำเนินการ

1 สิงหาคม 2562
ประชุม ชี้แจง ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบ
คณะทำงานประกอบด้วย
นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผอ. กศน.อำเภอเมืองแพร่
คณะครู กศน.อำเภอเมืองแพร่ 32 คน
ผอ.บุญส่ง คูวรากุล ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล
นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร วิทยากร ข้าราชการบำนาญ
(นำข้อมูลเข้าระบบได้ 282 รายการ)
2 สิงหาคม 2562
นำข้อมูลขึ้นระบบ ต่อ 173 รายการ
ดำเนินการตรวจสอบ
รวมข้อมูลที่นำขึ้นทั้งหมด 455 รายการ

ไม่มีความคิดเห็น

ขอบคุณครับ ที่ได้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตลาดวิชาทำมาหากิน